På svenska

DET AGILA NÄTVERKET I SÖDRA SVERIGE

DET AGILA NÄTVERKET

Agila metoder kan bli en del av morgondagens organisationer om vi skapar välfungerande team och utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Men hur når vi dit? Hur skapar vi en ständig positiv utveckling i en takt som passar just vår organisation och dess medarbetare?

Det Agila nätverket har skapats för dig som vill dela erfarenheter med andra som är nyfikna på potentialen hos agila metoder. Vi lär oss tillsammans genom att träffas och diskutera olika relevanta teman. Du får också möjlighet att prova olika verktyg som underlättar processen att skapa ett Agilt mind set: alla workshops ger både träning och diskussion.

Framför allt är detta ett nätverk för dig som ser möten och diskussioner med andra som en viktig källa till utveckling – och något som är själva grunden för det Agila tänkandet.

DELTA I VÅRA AKTIVITETER OCH MÖTEN

Kom till mötesplatserna och träffa likasinnade – dela erfarenheter och tips kring Agila metoder!

Producera tankar och tänk produkter! Om kommunikation inom Agile.

Under eventet kommer vi att prata om vad du vill ha ut av nätverket. Därefter får du lära dig mer om – och diskutera – hur våra tankar påverkar hur vi uppfattar en produkt och varför detta är viktigt inom Agile. Du kommer att förstå hur du kan bli bättre på att nå fram till både kollegor och slutkunderna.

En produkt får sitt värde när den används av slutkonsumenten. För att detta ska hända behöver konsumentens tankeprocesser vara engagerade i produkten. Oavsett hur bra produkten är, kommer den inte att bli en framgång om inte den tilltalar konsumenten. Tankeprocesserna är lika nödvändiga när produkten konstrueras, men här är det konstruktörernas tankeprocesser som är centrala. Man kan alltså säga att värde skapas när tankeprocesserna hos konstruktörerna har, via produkten, nått fram till konsumenternas tankeprocesser. Denna sanning är synlig i Agila metoder genom att kommunikationen mellan utvecklare, mellanhänder och konsumenter är en del av agendan. Trots detta är det många som inte inser hur essentiellt det är att förstå konsumenternas tankeprocesser. I den här workshopen kommer vi att diskutera metoder som ökar förståelsen för hur viktiga tankeprocesser är och testa verktyg som hjälper dig att möta olika sätt att tänka.

Ledarskap i den agila organisationen

Ett Agilt mindset kan vara en utmaning både för den existerande ledarskapsstrukturen och för individer som är ovana vid flexibelt tänkande. Lär dig mer om dessa utmaningar och om hur du möter dem genom att anpassa omorganisationen till hur hjärnan processar information. I den här workshopen utgår vi från deltagarnas egna erfarenheter och tränar på olika verbala verktyg som förbättrar kommunikationen och motiverar personer till förändring.

samarbete i blandade team

För att maximera nyttan av Agila metoder behöver man kunna möta de kulturella skillnader som finns hos blandande team. Olika delar av en organisation utvecklar sina egna subkulturer, vilket påverkar hur medarbetarna tycker man ska gå till väga. I den här workshopen kommer vi att diskutera metoder som underlättar förståelse mellan olika att tänka. Du kommer att prova verktyg som gör att du kan identifiera och anpassa dig till dessa olika tankemönster. Detta kommer göra det lättare för teamet att ta tillvara på idéer från olika expertområden samt att bygga upp ett förtroende mellan de olika deltagarna i ett blandat team.

ATT SKAPA BRA USER STORIES

Bra user stories är inte bara en utmärkt start på en kreativ produktion, utan också ett sätt att få teamet att förstå vikten av slutkonsumentens beteende. Att skapa en imaginär user story kräver en förmåga som inte är helt utvecklad hos vissa team, men det finns flera verktyg som kan underlätta inlärningen av denna förmåga. I workshopen kommer vi att diskutera hur hjärnan skapar framtida scenarios och hur man kan använda den här kunskapen för att öka förmågan att skapa en bra user story. Vi kommer att prova verktyg som kan användas både individuellt och i grupp.

OM OSS, LEAN OCH AGILE

Vi är två organisationsproffs som har engagerat oss i hur Lean och Agile kan öka produktiviteten och få team att arbeta smartare tillsammans. Men den verklighet vi oftast möter hos företag och organisationer skiljer sig markant från bilden av ett väl fungerande team. Det är en utmaning att hålla teamen nöjda, kreativa och fokuserade – samtidigt finns mycket erfarenhet att tillgå om man bara skapar en gemensam kunskapsbas. Detta är vad vi vill generera i den plattform vi skapar tillsammans med dig.

Stäng meny

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.